θερίζω (therizô)

da θέρος (nel senso della raccolta)
TDNT - 3: 132,332
Numero Strong: G2325
verbo

1) mietere, raccogliere
2) espressione proverbiale per seminare e mietere
3) rimuovere, distruggere
   3a) come la raccolta è tagliata con un falcetto

ἐθερίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
θερίζειν: att. pres. inf.
θερίζεις: 2sing. att. pres. ind.
θερίζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
θερίζω: 1sing. att. pres. ind.
θερίζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
θερίσαι: att. aor. inf.
θερισάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
θερίσει: 3sing. att. fut. ind.
θερίσομεν: 1pl. att. fut. ind.
θέρισον: 2sing. att. aor. imptv.

(+) mietere: 1
(+ἐγώ) mietere: 1
di mietere: 1
mietere: 18
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω