θεράπων (therapôn)

a quanto pare un participio da una parola altrimenti obsoleta derivata dalla radice di θέρος
TDNT - 3: 132,331
Numero Strong: G2324
sostantivo maschile

1) un servo, servitore: di Dio
   1a) detto di Mosè che adempie i doveri affidati a lui da Dio

θεράπων: nom. sing.

servire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω