θερμαίνομαι (thermainomai)

da θέρμη
Numero Strong: G2328
verbo

1) rendere caldo, scaldare
2) scaldarsi

ἐθερμαίνοντο: 3pl. med. impf. ind.
θερμαίνεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
θερμαινόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
θερμαινόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.

scaldare: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω