θηρίον (thêrion)

diminutivo della stessa parola di θήρα
TDNT - 3: 133,333
Numero Strong: G2342
sostantivo neutro

1) un animale
2) un animale selvatico, bestia selvatica
3) metaforicamente un uomo brutale, bestiale, selvaggio, feroce

θηρία: acc. pl., nom. pl.
θηρίον: acc. sing., nom. sing.
θηρίου: gen. sing.
θηρίῳ: dat. sing.
θηρίων: gen. pl.

(+) fierezza: 1
belva: 1
bestia: 36
bestia selvatichezza: 1
di bestia: 1
non tradotto: 2
uno bestia: 4
Totale: 46

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω