θλίβω (thlibô)

simile alla radice di τρίβος
TDNT - 3: 139,334
Numero Strong: G2346
verbo

1) pigiare (per esempio acini d'uva)
2) una via compressa
   2a) stretto, contratto
3) metaforicamente agitare, affliggere, angosciare

θλίβεσθαι: pass. pres. inf.
θλιβόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
θλιβόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
θλιβομένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
θλίβουσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
θλίβωσιν: 3pl. att. pres. cong.
τεθλιμμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.

(+αὐτός) fare pigiare: 1
affliggere: 5
angusto: 1
soffrire: 1
tribolare: 2
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω