θνῄσκω (thnêiskô)

una forma fortificata di una parola primaria più semplice thano (che è usata per questa parola solo in certi tempi)
TDNT - 3: 7,312
Numero Strong: G2348
verbo

1) morire, essere morto
2) metaforicamente essere morto spiritualmente

τεθνήκασιν: 3pl. att. pf. ind.
τέθνηκεν: 3sing. att. pf. ind.
τεθνηκέναι: att. pf. inf.
τεθνηκότα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
τεθνηκότος: att. pf. ptc. gen. sing. masc.
τεθνηκὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.

morire: 8
uno morire: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω