θρέμμα (thremma)

da τρέφω
Numero Strong: G2353
sostantivo neutro

1) qualunque cosa alimentata o allattata
   1a) custodia, bambino
2) gregge, bestiame, soprattutto pecore e capre

θρέμματα: nom. pl.

bestia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω