θρόνος (thronos)

da thrao (sedere), un sedile grandioso ("trono")
TDNT - 3: 160,338
Numero Strong: G2362
sostantivo maschile

1) un trono, sedia
   1a) una sedia di stato con sgabello
   1b) assegnato nel NT ai re, quindi, potere regale o regalità
      1b1) metaforicamente a Dio il governatore del mondo
      1b2) al Messia, Cristo, il partner ed assistente nell'amministrazione divina
         1b2a) così il potere divino che appartiene a Cristo
      1b3) a giudici cioè il tribunale
      1b4) ad anziani

θρόνοι: nom. sing.
θρόνον: acc. sing.
θρόνος: nom. sing.
θρόνου: gen. sing.
θρόνους: acc. pl.
θρόνῳ: dat. sing.
θρόνων: gen. pl.

(+) cui: 1
(+καθαιρέω ἀπό) detronizzare: 1
di: 1
di trono: 1
trono: 56
uno trono: 2
Totale: 62

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω