θροέομαι (throeomai)

da threomai
Numero Strong: G2360
verbo

1) gridare ad alta voce, fare un rumore gridando
   1a) nel NT, agitare, spaventare
   1b) essere agitato di mente, essere spaventato, allarmato

θροεῖσθαι: pass. pres. inf.
θροεῖσθε: 2pl. pass. pres. imptv.

turbare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω