θυγάτηρ (thugatêr)

a quanto pare una radice (vedi "figlia")
Numero Strong: G2364
sostantivo femminile

1) una figlia
   1a) una figlia di Dio
      1a1) accettabile a Dio, che si rallegra nella cura particolare e protezione di Dio
   1b) con il nome di un luogo, città, o regione
      1b1) denota collettivamente tutti i suoi abitanti e cittadini
   1c) una discendente femminile

θύγατερ: voc. sing.
θυγατέρα: acc. sing.
θυγατέρας: acc. pl.
θυγατέρες: nom. pl., voc. pl.
θυγατέρων: gen. pl.
θυγάτηρ: nom. sing.
θυγατρὶ: dat. sing.
θυγατρός, θυγατρὸς: gen. sing.

(+) figliare: 7
(+ἐκ ὁ) discendere: 1
di figliare: 1
figliare: 18
uno figliare: 1
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω