θυμίαμα (thumiama)

da θυμιάω
Numero Strong: G2368
sostantivo neutro

1) una sostanza aromatica, incenso

θυμιάματα: acc. pl., nom. pl.
θυμιάματος: gen. sing.
θυμιαμάτων: gen. pl.

aroma: 1
di profumare: 1
profumare: 4
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω