θυμός (thumos)

da θύω
TDNT - 3: 167,339
Numero Strong: G2372
sostantivo maschile

1) passione, ira, calore, rabbia che si scatena velocemente e presto si abbassa di nuovo
2) ardore, vino di passione, vino che infiamma (che spinge il bevitore alla pazzia o lo uccide con la sua forza)

θυμοί: nom. pl.
θυμόν, θυμὸν: acc. sing.
θυμός, θυμὸς: nom. sing.
θυμοῦ: gen. sing.

(+) furente: 1
collera: 2
crucciare: 1
di ira: 1
di sdegnare: 1
furore: 1
indignare: 1
ira: 10
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω