θυρωρός (thurôros)

da θύρα e ouros (un osservatore)
Numero Strong: G2377
sostantivo maschile/femminile

1) un portiere, facchino
   1a) un custode maschio o femmina
+ : quello che tiene la porta

θυρωρός, θυρωρὸς: nom. sing.
θυρωρῷ: dat. sing., dat. sing.

(+) porta: 1
porta: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω