θυσιαστήριον (thusiastêrion)

da una parola derivata da θυσία
TDNT - 3: 180,342
Numero Strong: G2379
sostantivo neutro

1) l'altare per uccidere e bruciare le vittime
   1a) l'altare di offerte bruciate che stava nella corte dei sacerdoti nel tempio di Gerusalemme
   1b) l'altare di incenso che stava nel santuario o il luogo santo
   1c) qualsiasi altro altare
      1c1) metaforicamente, la croce su cui Cristo soffrì una morte espiatoria: mangiare di questo altare cioè appropriarsi i benefici della morte espiatoria di Cristo

θυσιαστήριά: acc. pl.
θυσιαστήριον: acc. sing., nom. sing.
θυσιαστηρίου: gen. sing.
θυσιαστηρίῳ: dat. sing.

altare: 22
uno altare: 1
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω