σάρδιον (sardion)

propriamente, un aggettivo da una radice incerta
Numero Strong: G4556
sostantivo neutro

1) un sardio, una pietra preziosa di cui ci sono due tipi, il primo è chiamato carneliano (perché ha il colore dalla carne) ed il secondo sardo

σάρδιον: nom. sing.
σαρδίῳ: dat. sing.

di sardonico: 1
sardio: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω