σύμφυτος (sumfutos)

da σύν ed una parola derivata da φύω
TDNT - 7: 786,1102
Numero Strong: G4854
aggettivo

1) nato insieme con, della stessa origine
   1a) congenito, innato, impiantato per nascita o natura
2) cresciuto insieme, unito con
3) parentela

σύμφυτοι: nom. pl. masc.

totalità unire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω