σύνοιδα (sunoida)

da σύν e οἶδα
TDNT - 7: 898,*
Numero Strong: G4894
verbo

1) vedere (aver visto) insieme con altri
2) vedere (aver visto) nella propria mente con sé stesso
   2a) capire, percepire, comprendere
3) conoscere con un altro
4) conoscere nella propria mente o con sé stesso, essere consapevole di

συνειδυίης: att. pf. ptc. gen. sing. femm.
σύνοιδα: 1sing. att. pf. ind.

avere coscienza: 1
essere consapevolezza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω