σύζυγος (suzugos)

da συζεύγνυμι
TDNT - 7: 748,1099
Numero Strong: G4805
aggettivo

1) assoggettato insieme
   1a) di coloro che sono uniti dal legame del matrimonio, rapporto, ufficio, lavoro, studio, affari, o simile
   1b) di qualcuno sotto lo stesso giogo, consorte, compagno, collega, partner

σύζυγε: voc. sing. masc.

fede: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω