σαλπίζω (salpizô)

da σάλπιγξ
TDNT - 7: 71,997
Numero Strong: G4537
verbo

1) suonare una tromba

ἐσάλπισεν: 3sing. att. aor. ind.
σαλπίζειν: att. pres. inf.
σαλπίσει: 3sing. att. fut. ind.
σαλπίσῃς: 2sing. att. aor. cong.
σαλπίσωσιν: 3pl. att. aor. cong.

fare suonare tromba: 1
squillare: 1
suonare: 3
suonare tromba: 7
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω