σαπρός (sapros)

da σήπω
TDNT - 7: 94,1000
Numero Strong: G4550
aggettivo

1) marcio, putrefatto
2) corrotto da qualcuno e non più adatto per essere usato, logorato
3) di qualità povera, pessimo, disadatto per uso, indegno

σαπρὰ: acc. pl. neut.
σαπρόν: acc. sing. masc.
σαπρὸν: acc. sing. neut., nom. sing. neut.
σαπρὸς: nom. sing. masc.

cattivare: 7
non valere nulla: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω