σβέννυμι (sbennumi)

una forma prolungata a quanto pare di un verbo primario
TDNT - 7: 165,1009
Numero Strong: G4570
verbo

1) estinguere
   1a) del fuoco o cose che bruciano
      1a1) essere estinto, spegnersi
   1b) metaforicamente estinguere, sopprimere, soffocare
      1b1) dell'influenza divina

ἔσβεσαν: 3pl. att. aor. ind.
σβέννυνται: 3pl. pass. pres. ind.
σβέννυται: 3sing. pass. pres. ind.
σβέννυτε: 2pl. att. pres. imptv.
σβέσαι: att. aor. inf.
σβέσει: 3sing. att. fut. ind.

spegnere: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω