σχίζω (schizô)

a quanto pare un verbo primario
TDNT - 7: 959,1130
Numero Strong: G4977
verbo

1) fendere, fendere a pezzi, lacerare
2) dividere lacerando
3) fendere in fazioni, essere diviso

ἐσχίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐσχίσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
σχιζομένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
σχίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
σχίσει: 3sing. att. fut. ind.
σχίσωμεν: 1pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) stracciare: 1
aprire: 1
dividere: 1
schiantare: 1
squarciare: 3
strappare: 3
trovare dividere: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω