σχολάζω (scholazô)

da σχολή
Numero Strong: G4980
verbo

1) smettere di lavorare, attardare
2) essere libero dal lavoro, essere ad agio, essere inattivo
   2a) avere agio per una cosa
   2b) darsi a una cosa
3) di cose
   3a) di luoghi, essere non occupato, vuoto
   3b) dell'ufficio vacante di un centurione
   3c) di uffici ecclesiastici vacanti
   3d) di ufficiali senza incarico

σχολάζοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
σχολάσητε: 2pl. att. aor. cong.

dedicare: 1
vuotare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω