σείω (seiô)

a quanto pare un verbo primario
TDNT - 7: 196,1014
Numero Strong: G4579
verbo

1) scuotere, agitare, fare tremare
   1a) di uomini, essere gettato in un tremore, tremare per paura
   1b) metaforicamente agitare la mente

ἐσείσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐσείσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
σειομένη: pass. pres. ptc. nom. sing. femm.
σείσω: 1sing. att. fut. ind.

(+ἐγώ) fare tremare: 1
scuotere: 2
tremare: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω