σεβάζομαι (sebazomai)

voce media da una parola derivata da σέβομαι
TDNT - 7: 172,1010
Numero Strong: G4573
verbo

1) temere, avere paura
2) onorare religiosamente, adorare

ἐσεβάσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

adorare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω