σεληνιάζομαι (selêniazomai)

voce media o passiva di una presunta parola derivata da σελήνη
Numero Strong: G4583
verbo

1) essere lunatico
2) essere epilettico
   2a) si pensava che l'epilessia ritornasse ed aumentasse con l'aumento della luna. Questo significato è dubbioso perché i greci non sapevano niente sull'epilessia.

σεληνιάζεται: 3sing. med. pres. ind.
σεληνιαζομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.

epilessia: 1
essere lunatico: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω