σεμνός (semnos)

da σέβομαι
TDNT - 7: 191,1010
Numero Strong: G4586
aggettivo

1) augusto, venerabile, reverendo
2) essere venerato per carattere, onorabile
   2a) di persone
   2b) di atti

σεμνά: nom. pl. neut.
σεμνάς: acc. pl. femm.
σεμνούς: acc. pl. masc.

dignità: 2
non tradotto: 1
onorare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω