σημαίνω (sêmainô)

da sema (un marchio, di derivazione incerta)
TDNT - 7: 262,1015
Numero Strong: G4591
verbo

1) dare un segno, significare, indicare
2) rendere noto

ἐσήμανεν: 3sing. att. aor. ind.
σημαίνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
σημᾶναι: att. aor. inf.

fare conoscere: 1
indicare: 2
per indicare: 1
predire: 1
rendere notare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω