σινιάζω (siniazô)

da sinion (un setaccio)
TDNT - 7: 291,1028
Numero Strong: G4617
verbo

1) setacciare, scuotere in un setaccio
2) in modo metaforico con un'agitazione interna provare la fede di qualcuno ai limiti di distruggerla

σινιάσαι: att. aor. inf.

(+σύ) vagliare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω