σιωπάω (siôpaô)

da siope (silenzio, cioè un silenzio, propriamente mutismo, cioè calma involontaria, o incapacità di parlare, e così diversa da σιγή, che è piuttosto un rifiuto volontario o indisposizione di parlare, benché le parole siano spesso usate come sinonimi)
Numero Strong: G4623
verbo

1) essere zitto, rimanere in silenzio
   1a) usato del silenzio di qualcuno perché muto
2) metaforicamente di un mare calmo e tranquillo

ἐσιώπα: 3sing. att. impf. ind.
ἐσιώπων: 3pl. att. impf. ind.
σιώπα: 2sing. att. pres. imptv.
σιωπήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
σιωπήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
σιωπήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
σιωπήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
σιωπῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

mutezza: 1
tacere: 9
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω