σκήνωμα (skênôma)

da σκηνόω
TDNT - 7: 383,1040
Numero Strong: G4638
sostantivo neutro

1) una tenda, un tabernacolo
   1a) del tempio come abitazione di Dio
   1b) del tabernacolo dell'alleanza
   1c) metaforicamente del corpo umano come l'abitazione dell'anima

σκήνωμα: acc. sing.
σκηνώματι: dat. sing.
σκηνώματός: gen. sing.

(+) tenda: 1
tenda: 1
uno dimorare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω