σκιά (skia)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 7: 394,1044
Numero Strong: G4639
sostantivo femminile

1) ombra
   1a) ombra causata dall'intercettamento di luce
   1b) un'immagine gettata da un oggetto e che rappresenta la forma di quell'oggetto
   1c) uno schizzo, abbozzo

σκιὰ: nom. sing.
σκιᾷ: dat. sing.
σκιὰν: acc. sing.

in ombra: 2
ombra: 4
uno ombra: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω