σκληρός (sklêros)

dalla radice di σκέλος
TDNT - 5: 1028,816
Numero Strong: G4642
aggettivo

1) duro, aspro, grezzo, rigido
   1a) di uomini: metaforicamente aspro, austero, duro
   1b) di cose: violento, grezzo, offensivo, intollerabile

σκληρόν: nom. sing. neut.
σκληρός, σκληρὸς: nom. sing. masc.
σκληρῶν: gen. pl. masc., gen. pl. neut.

durare: 3
impetuosità: 1
insultare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω