σκολιός (skolios)

dalla radice di σκέλος
TDNT - 7: 403,1046
Numero Strong: G4646
aggettivo

1) piegato, curvo
2) metaforicamente
   2a) perverso, cattivo
   2b) ingiusto, arcigno

σκολιὰ: nom. pl. neut.
σκολιᾶς: gen. sing. femm.
σκολιοῖς: dat. pl. masc.

(+) pervertire: 1
difficoltà: 1
storcere: 1
via tortuoso: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω