σκοπός (skopos)

da skeptomai (sbirciare ("scettico"), forse simile a σκάπτω tramite l'idea di nascondere, vedi σκέπασμα)
TDNT - 7: 413,1047
Numero Strong: G4649
sostantivo maschile

1) un osservatore, una guardia
2) il marchio distante guardato, la meta o lo scopo che uno ha in vista

σκοπὸν: acc. sing.

meta: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω