σμυρνίζω (smurnizô)

da Σμύρνα
TDNT - 7: 458,1055
Numero Strong: G4669
verbo

1) essere simile a mirra
2) mescolare e così saporire con mirra
   2a) vino con mirra: cioè vino saporito con mirra. Gli antichi infondevano la mirra nel vino per dargli una fragranza e sapore più piacevole

ἐσμυρνισμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.

mescolare con mirra: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω