σοφίζω (sofizô)

da σοφός
TDNT - 7: 527,1056
Numero Strong: G4679
verbo

1) rendere saggio, insegnare
2) divenire saggio, avere comprensione
   2a) inventare
   2b) concepire abilmente o furbescamente

σεσοφισμένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
σοφίσαι: att. aor. inf.

(+σύ) dare sapere: 1
abilità inventare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω