σουδάριον (soudarion)

di origine latina
Numero Strong: G4676
sostantivo neutro

1) un fazzoletto
2) una stoffa per asciugare il sudore dalla faccia e per pulire il naso ed anche usato per fasciare la testa di un cadavere

σουδάρια: acc. pl.
σουδάριον: acc. sing.
σουδαρίῳ: dat. sing.

da uno sudare: 1
di fazzoletto: 1
sudare: 1
uno fazzoletto: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω