σπόριμα (sporima)

da σπόρος
TDNT - 7: 536,1065
Numero Strong: G4702
aggettivo

1) adatto per essere seminato, seminato
2) campi seminati, raccolta che cresce

σπορίμων: gen. pl. neut.

campo: 1
campo di grano: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω