σπαργανόω (sparganoô)

da sparganon (una striscia, da una parola derivata dalla radice di σπαράσσω con significato bendare con strisce)
Numero Strong: G4683
verbo

1) avvolgere in fasce
   1a) di un infante appena nato

ἐσπαργανωμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
ἐσπαργάνωσεν: 3sing. att. aor. ind.

avvolgere in fasciare: 1
fasciare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω