σπεκουλάτωρ (spekoulatôr)

di origine latina
Numero Strong: G4688
sostantivo maschile

1) spia, esploratore
2) sotto gli imperatori gli aiutanti e membri della guardia del corpo, impiegati come messaggeri, osservatori, e carnefici
3) il nome era usato per un aiutante di Erode Antipa che agiva come carnefice

σπεκουλάτορα: acc. sing.

uno guardare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω