σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai)

voce media da σπλάγχνον
TDNT - 7: 548,1067
Numero Strong: G4697
verbo

1) essere commosso nelle viscere, essere commosso con compassione, avere compassione (perché si pensava che l'amore e la pietà venissero dalle viscere)

ἐσπλαγχνίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
σπλαγχνίζομαι: 1sing. med. pres. ind.
σπλαγχνισθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.

avere pietà: 5
commuovere: 1
compassionare: 4
impietosire: 1
muovere a compassionare: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω