σπορά (spora)

da σπείρω
TDNT - 7: 536,1065
Numero Strong: G4701
sostantivo femminile

1) seme

σπορᾶς: gen. sing.

seminare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω