στέφανος (stefanos)

a quanto pare dalla parola primaria stefo (torcere o inghirlandare)
TDNT - 7: 615,1078
Numero Strong: G4735
sostantivo maschile

1) una corona
   1a) un segno di grado reale o (in generale) elevato
      1a1) la ghirlanda che era data come premio ai vincitori nei giochi pubblici
   1b) metaforicamente la beatitudine eterna che sarà data come premio ai servitori genuini di Dio e Cristo: la corona (ghirlanda) che è la ricompensa della rettitudine
   1c) quello che è un ornamento e onore a qualcuno

στέφανοι: nom. pl.
στέφανον, στέφανόν: acc. sing.
Στέφανος: nom. sing.
στέφανός: voc. sing.
Στεφάνου: gen. sing.
στεφάνους: acc. pl.
Στεφάνῳ: dat. sing.

(+) Stefano: 2
con coronare: 1
coronare: 8
di coronare: 1
di spina: 1
di Stefano: 1
Stefano: 4
uno coronare: 7
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω