σταυρόω (stauroô)

da σταυρός
TDNT - 7: 581,1071
Numero Strong: G4717
verbo

1) sostenere con pali
2) fortificare con pali, recintare con uno steccato
3) crocifiggere
   3a) crocifiggere qualcuno
   3b) metaforicamente crocifiggere la carne, distruggere completamente il suo potere (la forma della croce implica che questa distruzione sia accompagnata da intensi dolori)

ἐσταυρώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐσταυρωμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἐσταυρωμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἐσταύρωσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐσταυρώσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐσταύρωται: 3sing. pass. pf. ind.
σταύρου: 2sing. att. pres. imptv.
σταυροῦνται: 3pl. pass. pres. ind.
σταυροῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
σταυρωθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
σταυρωθῆναι: pass. aor. inf.
σταυρωθήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
σταυρῶσαι, σταυρῶσαί: att. aor. inf.
σταυρώσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
σταυρώσατε: 2pl. att. aor. imptv.
σταυρώσετε: 2pl. att. fut. ind.
σταύρωσον: 2sing. att. aor. imptv.
σταυρώσω: 1sing. att. aor. cong.
σταυρώσωσιν: 3pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) crocifiggere: 7
(+) crocifiggere: 1
(+ἄν) crocifiggere: 1
(+σύ) crocifiggere: 1
crocifiggere: 35
mettere in croce: 1
Totale: 46

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω