στοιχέω (stoicheô)

da una parola derivata da steicho (variare in linea regolare)
TDNT - 7: 666,1087
Numero Strong: G4748
verbo

1) procedere in una fila come soldati in marcia, andare in ordine
   1a) metaforicamente continuare prosperosamente, risultare bene
2) camminare
   2a) dirigere la propria vita, condursi, vivere

στοιχεῖν: att. pres. inf.
στοιχεῖς: 2sing. att. pres. ind.
στοιχήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
στοιχοῦσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
στοιχῶμεν: 1pl. att. pres. cong.

camminare: 3
seguire: 1
tu: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω