στρέφω (strefô)

fortificata dalla radice di τροπή
TDNT - 7: 714,1093
Numero Strong: G4762
verbo

1) girare, girare intorno
2) girarsi (cioè girare la schiena a qualcuno)
   2a) di qualcuno che non si interessa più di un altro
   2b) metaforicamente girare la propria condotta, cioè cambiare idea, convertirsi
   2c) restituire, riportare indietro

ἐστράφη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐστράφησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἔστρεψεν: 3sing. att. aor. ind.
στραφεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
στραφεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
στραφέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
στραφῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
στραφῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
στρέφειν: att. pres. inf.
στρεφόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
στρέψον: 2sing. att. aor. imptv.

(+αὐτός) porgere: 1
cambiare: 1
convertire: 1
mutare: 1
riportare: 1
ritrarre: 1
rivolgere: 4
rivolgere contro di voi: 1
volgere: 1
voltare: 8
voltare il: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω