στρουθίον (strouthion)

diminutivo di strouthos (un passero)
TDNT - 7: 730,1096
Numero Strong: G4765
sostantivo neutro

1) un piccolo uccello, soprattutto della famiglia del passero, un passero

στρουθία: nom. pl.
στρουθίων: gen. pl.

passero: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω