στυγνάζω (stugnazô)

dalla stessa parola di στυγητός
Numero Strong: G4768
verbo

1) essere triste, addolorato
2) metaforicamente del cielo coperto da nubi

στυγνάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
στυγνάσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

cupezza: 1
rattristare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω