συγχέω (sugcheô)

da σύν e cheo (versare) o la sua alternativa
Numero Strong: G4797
verbo

1) versare insieme, mescolare
2) disturbare la mente di qualcuno, provocare a tumulto
3) confondere

συγκεχυμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
συγχύννεται: 3sing. pass. pres. ind.
συνέχεον: 3pl. att. impf. ind.
συνεχύθη: 3sing. pass. aor. ind.
συνέχυννεν: 3sing. att. impf. ind.

aizzare: 1
confondere: 3
essere in subbuglio: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω